การสั่งซื้อและการชำระเงิน

สั่งซื้อและการชำระเงิน | Payment

สั่งซื้อและการชำระเงิน สำหรับ หจก.ทิเม้ง

เมื่อชำระค่าสินค้า โดยการโอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งทางแผนกบัญชี โดยทันที เพื่อ หจก.ทิเม้ง สามารถตรวจสอบบัญชีของท่านได้อย่างถูกต้อง และ สามารถดำเนินการจัดการจัดส่งสินค้าต่อไป

ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ในกรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้ :

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิเม้ง (สำนักงานใหญ่)
4 ซอยเจริญพานิช ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103508010367

Timeng Ltd.,Part (Head Office)
4 Soi Chareonpanich, New Road, Sampantawong, Sampantawong, Bangkok, Thailand 10100
TAX ID: 0103508010367

วิธีแจ้งการชำระเงิน พร้อมรายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้ :

  • สลิปการชำระเงิน (Pay in) พร้อมระบุนามบริษัท และ หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นผู้ชำระเงิน สำหรับการยืนยันยอดเงิน
  • ใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order)
  • แจ้งการชำระเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิเม้ง ผ่านทางโทรสาร (FAX) มาที่ +66(02)237-5915 หรือ ผ่านทาง E-mail : [email protected]

หมายเหตุ

  • กรุณาโอนยอดเต็ม ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการโอน
  • ทางร้านจะจัดส่งสินค้าหลังจากที่ ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีแล้วเท่านั้น