ลูกล้อ Medium Duty

previous arrow
next arrow
Slider

ลูกล้องานระดับกลาง สำหรับงานประเภท Medium Duty

ทิเม้งลูกล้อผลิตและจำหน่ายสินค้า ลูกล้องานระดับกลาง Casters สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่รับน้ำหนักทั่วไป หรือที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก สำหรับประเภท Medium Duty เหมาะกับการใช้งานหลายรูปแบบ มีทั้งแบบลูกล้อขาหมุน, ลูกล้อขาตายและลูกล้อขาเบรค