ลูกล้อ Standard Duty

Banner ลูกล้อ MaxCAST โดย หจก.ทิเม้ง
 previous arrow
 next arrow
Slider

ลูกล้องานทั่วไป สำหรับงานประเภท Standard Duty

ทิเม้งลูกล้อผลิตและจำหน่าย ลูกล้องานทั่วไป Standard Casters สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก สำหรับประเภท Standard Duty เหมาะกับการใช้งานหลายรูปแบบ รองรับน้ำหนักได้มากถึง 350 kgs. มีใ้ห้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ทั้งล้อขาหมุน, ล้อขาเบรค, ล้อขาตาย, ล้อขาเกลียวและล้อขารู