ลูกล้อ Standard Duty

previous arrow
next arrow
Slider

ลูกล้องานทั่วไป สำหรับงานประเภท Standard Duty

ทิเม้งลูกล้อผลิตและจำหน่าย ลูกล้องานทั่วไป Standard Casters สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก สำหรับประเภท Standard Duty เหมาะกับการใช้งานหลายรูปแบบ รองรับน้ำหนักได้มากถึง 350 kgs. มีใ้ห้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ทั้งล้อขาหมุน, ล้อขาเบรค, ล้อขาตาย, ล้อขาเกลียวและล้อขารู