การเลือก ลูกล้อ ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

การเลือกลูกล้อ

การเลือกลูกล้อ ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

การเลือกลูกล้อ ให้เหมาะสมกับการใช้งานไม่ยากอีกต่อไปแล้ว สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือ สถานที่สำหรับการใช้งาน เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมเบา, อุตสาหกรรมปานกลาง, อุตสาหกรรมหนัก, หรือลูกล้อสำหรับงานพิเศษเป็นต้น โดยลูกล้อมีกลายประเภทตั้งแต่ ลูกล้อที่นำกระแสไฟฟ้า, ลูกล้อแสตนเลส, ลูกล้อยาง ที่สามารถรับน้ำหนักได้น้อยถึงมากตามแต่ละประเภท

การเลือก ลูกล้อ

ประเภทงานอุตสาหกรรมต่างๆ

  • งานธุรกิจห้างสรรพสินค้า ที่ต้องใช้ลูกล้อ รถเข็น Trolley Shopping
  • งานอุตสหกรรมในโรงงานทุกรูปแบบ โรงงานด้านอาหาร โรงงานอาตุสหกรรมหนัก โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วน IT/ICT เป้นต้น
  • งานด้านธุรกิจสนามบิน Airport และงานบนเครื่องบิน
  • งานด้านสุขภาพและโรงพยาบาลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เตียงคนไข้ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายต่างๆ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-234-6326 หรือผ่านทาง อีเมล์ เพื่อขอเสนอราคาได้ทุกวัน จันทร์ – เสาร์